Türk Medeni Kanunu MADDE 570 – III. TENKİSTE SIRA

TMK 570 KANUN MADDESİ


Madde 570- Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu
yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan
yapılır.
Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar
ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir

TMK 570 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 512 nci maddesini karşılamaktadır. Hüküm
değişikliği yoktur.
Maddeye yürürlükte olmayan ikinci fikra eklenmiştir. Bu fikrada tenkiste
sırada, mirasbırakanın kamu tüzel kişilerine veya kamuya yararlı vakıf ve derneklere
yapılan ölüme bağlı tasarruflarla veya sağlararası kazandırmalarla ilgili olarak bir
ayrıcalık getirilmiştir. Bu nitelikteki tasarruf veya kazandırmaların en son sırada tenkis
edileceği ilkesi kabul edilmiş ve bu suretle genel ilkeden ayrılınarak, kamu tüzel
kişilerine ya da kamuya yararlı vakıf veya derneklere yapılacak ölüme bağlı tasarruf ya
da kazandırmalar özendirilmiş ve mahfuz hisşe ihlâline yol açacak nitelikte ise en son olarak tenkise tâbi tutularak korunmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top