Türk Medeni Kanunu MADDE 574 – II. GERİ VERME

TMK 574 KANUN MADDESİ


Madde 574- Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir
değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tâbi değeri geri verir, dilerse almış
olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır.

TMK 574 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 516 ncı maddesini karşılamaktadır.
Maddenin \”Muhayyerlik\” şeklindeki konu başlığı, maddenin içerik ve amacına
uygun olarak \”Geri verme\” şeklinde değiştirilmiştir. Maddede, mirastan feragat edenin
tenkis sebebiyle geri verme yükümünde sahip olduğu seçim olanakları
Düzenlenmektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top