Türk Medeni Kanunu MADDE 575 – A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI

TMK 575 KANUN MADDESİ


Madde 575- Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış
olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre
Değerlendirilir.

TMK 575 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 517 nci maddesini karşılamaktadır.
İsviçre Medenî Kanununun 537 nci maddesinin kenar başlığı \”Mirasbırakan
yönünden şartı\” şeklindedir. Ancak, maddede mirasın hangi anda açıldığı ve terekenin
hangi andaki değerinin esas alınacağı hususları düzenlenmekte olduğundan,
yürürlükteki \”Açılma sebebi\” şeklindeki kenar başlığın bu amaca uygun olarak
\”Açılma ve değerlendirme anı\” biçiminde değiştirilmiştir.
Böylelikle mirasbırakanın, ölüme bağlı kazandırmaların konusu olan *tereke
malları ile mirasçılar arasında paylaşılması söz konusu olan tereke mallarının ölüm
anındaki değerlerinin esas alınacağı açıklık kazanmaktadır.
Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top