Türk Medeni Kanunu MADDE 578 – A. SEBEPLERİ

TMK 578 KANUN MADDESİ


Madde 578- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla
herhangi bir hak da edinemezler:
1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf
yapamayacak duruma getirenler,
3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini
aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir
tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.
Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar.

TMK 578 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 520 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddede, mirasbırakana ya da onun ölüme bağlı tasarruflarına yönelik ağır
davranışlarda bulunanların mirasçı olmaya ya da ölüme bağlı herhangi bir hak
edinmeye ehil olmadığı, dolayısıyla mirastan ve ölüme bağlı diğer haklardan yoksun
kalacakları düzenlenmiştir. Mirasbırakana ve onun ölüme bağlı tasarruflarına yönelik
davranışlardan hangilerinin mirastan yoksun kalmayı gerektirdiği maddede sayılmıştır.
Madde kenar başlığı ile birlikte arılaştılmak suretiyle yeniden kaleme
alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top