Türk Medeni Kanunu MADDE 580 – 1. MİRASÇI OLARAK

TMK 580 KANUN MADDESİ


Madde 580- Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ
olmak şarttır.
Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına
Kalır.

TMK 580 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 522 nci maddesini karşılamaktadır.
Mirasçılığın koşullarından olmak üzere, sadece mirasa ehil (lâyık) olmak yani mirastan yoksunluk, ret, mirastan feragat gibi durumlar içerisinde bulunmamak yeterli
değildir. Mirasçılık hakkı, mirasbırakanın ölümü ile kanun gereği doğduğundan,
mirasa ehil olan kişinin, mirasbırakanın ölümünde sağ olması da gerekir. Mirasbırakanın ölümü ile miras hakları kanun gereği kazanıldığından, bu kazanma
tarihinden sonra mirasçı durumunda bulunan kişi ölürse, ona düşen miras hakları kendi
mirasçılarına geçecektir. Madde bunu yansıtacak biçimde, kenar başlıkları ile birlikte
arılaştırılarak yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top