Türk Medeni Kanunu MADDE 586 – II. GAİBE DÜŞEN MİRAS

TMK 586 KANUN MADDESİ


Madde 586- Ortada bulunmayan ve mirasın açıldığı anda sağ olup olmadığı ispat
edilemeyen mirasçının miras payı resmen yönetilir.
Mirasın açıldığı anda ortada bulunmayanın sağ olmaması hâlinde onun miras payı
kendilerine kalacak olanlar, gaipliğe ilişkin sürelere ve usule uyarak o kimsenin gaipliğine karar
verilmesini ve miras payının kendilerine teslimini isteyebilirler.
Miras payının teslimi, gaipliğine karar verilen kimsenin mirasının mirasçılara teslimine
ilişkin kurallara tâbidir

TMK 586 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 528 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm
değişikliği yoktur.
Kenar başlığı madde metnine uydurulmuş ve İsviçre Medeni Kanununun 548
inci maddesine uygun olarak üç fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Önceki iki maddede (m.584, 585), mirasbırakanın gaip olması durumunda,
tereke ile ilgili bazı önlemler söz konusu olduğu hâlde, bu maddede, mirasçı olacak
kişinin mirasbırakanın ölümünde gaip olması olasılığında, onun haklarını güvenceye alıcı düzenlemeler getirilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında gaipliğe ilişkin sürelerin tekrarlanması yerine bu
kuruma genel bir yollama yapmanın kanun tekniğine daha uygun olacağı
Düşünülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top