Türk Medeni Kanunu MADDE 587 – III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI

TMK 587 KANUN MADDESİ


Madde 587- Gaibin mirasçıları tereke mallarını teslim aldıktan sonra gaibe bir miras
düşerse, ona düşen miras payı gaiplik sebebiyle kendilerine kalacak olanlar, ayrıca bir gaiplik
kararı almak zorunda kalmaksızın bu miras payının teslimini isteyebilirler.
Gaibe düşen miras payını teslim alanların elde ettikleri gaiplik kararına aynı şekilde
gaibin mirasçıları da dayanabilirler.

TMK 587 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 529 uncu maddesini karşılamaktadır.
Hüküm değişikliği yoktur. Madde İsviçre Medenî Kanununun 549 uncu maddesine
uygun olarak iki fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Kendilerine gaip olandan miras kalanların, gaibin mirasına el koyabilmeleri, her
şeyden önce gaiplik kararı aldırmalarına bağlıdır. Gaiplik kararının verilmesinden
sonradır ki, tereke malları güvence karşılığı gaibin mirasçılarına teslim edilir. Gaibin
mallarının bunlara teslim edilmesinden sonra, bizzat gaibe bir başkasından miras
kalırsa, ona düşecek miras payının, gaipliği nedeniyle kendilerine kalacak kişiler,
ayrıca gaiplik kararı aldırmak zorunda kalmaksızın, onun mirasçılarının elde ettikleri
gaiplik kararına dayanabilirler. Gaibin mirasçıları da gaip olması nedeniyle miras payı
kendilerine kalacak kimselerin elde etmiş bulunduklan gaiplik kararına aynı şekilde
dayanabilirler. Her iki gruba dahil olanların da, gaibin mallarına el koyabilmeleri için,
gaiplik kararı aldırmalan zorunludur. Ancak gruplardan birine girenler bir gaiplik
kararı aldırmışlarsa, diğerlerinin artık böyle bir karar aldırmalarına gerek
Kalmayacaktır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top