Türk Medeni Kanunu MADDE 590 – B. DEFTER TUTMA

TMK 590 KANUN MADDESİ


Madde 590- Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi hâlinde sulh hâkimi terekenin
defterinin tutulmasına karar verir:
1. Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimse varsa,
2. Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yoksa,
3. Mirasçılardan veya ilgililerden biri, ölüm tarihinden başlayarak bir ay içinde istemde
bulunursa,
Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır

TMK 590 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki Kanunun 532 nci maddesinden kısmen
alınmıştır. Birinci fikra hikmü anılaştırılmak suretiyle kaleme alınmıştır. Hüküm
değişikliği yoktur.
(1) ve (2) numaralı bent hükümleri daha anlaşılır bir şekilde kaynak Kanuna
uygun olarak kaleme alınmıştır.
Maddenin (3) numaralı bent hükmünde, mirasçılardan veya ilgililerden birinin
istemi üzerine defter tutma istemi, bir aylık bir süreye tâbi tutulmuştur.
Maddenin ikinci fıkrasında, yürürlükteki metinden farklı olarak defter tutma
işleminin \”bir ay içinde ikmal olunması” hükmü yerine bu işlemlerin \”gecikmeksizin
tamamlanması\” hükmü getirilmiştir. Zira defter tutma ile ilgili işlemin bir çok
olaylarda bir ay içinde tamamlanması olanaksızdır. Kanunda böyle bir sürenin
konulması çoğu zaman kağıt üzerinde kalmaktadır. Gerçekçi bir yaklaşımla,
uygulanması olanaksız böyle bir süre konulması yerine, \”gecikmeksizin” ölçüsü
konularak, her somut olayın niteliğine göre bu işlemlerin tamamlanması olanağı
Getirilmiştir.
Defter tutma ve mühürleme işlemleri, yürürlükteki metinde bir arada
düzenlenmiştir. Uygulamadaki ihtiyaçlar göz önüne alarak bu hususların ayrı
hükümlerde ve ayrıntılı olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve bu
maksatla defter tutma ve mühürleme farklı maddelerde düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top