Türk Medeni Kanunu MADDE 596 – II. VASİYETNAMENİN AÇILMASI

TMK 596 KANUN MADDESİ


Madde 596- Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak
bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur.
Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde
hazır bulunmak üzere çağrılır.
Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır

TMK 596 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 536 ncı maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı kaynak Kanunda \”Açılması\” şeklindedir. Maddenin
içeriğiyle uyum sağlamak üzere kenar başlık \”Vasiyetnamenin açılması\” şeklinde
değiştirilmiştir. Hüküm değişikliği yapılmamış, ancak, kaynak Kanunda olduğu gibi
birinci fıkra iki fıkraya bölünmek suretiyle madde üç fikra hâline getirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top