Türk Medeni Kanunu MADDE 597 – III. İLGİLİLERE TEBLİĞ

TMK 597 KANUN MADDESİ


Madde 597- Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere,
vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.
Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ
olunur.

TMK 597 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 537 nci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki maddenin\”Alâkadarlara tebliğ\” şeklindeki kenar başlığı \”İlgililere
tebliğ\” şeklinde değiştirilmiştir. Maddede hüküm değişikliği yapılmamış,
anlaştırılmak suretiyle daha anlaşılır bir şekilde kaleme alınmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında, yürürlükteki metinde \”ikametgâhı malûn
olmayanlara\” ilân yolu ile bildirim öngörüldüğü hâlde, yapılan değişiklikle, \”nerede
olduğu bilinmeyenlere\” bu tebligatın ilân yolu ile yapılacağı kabul edilmiştir. Buna
göre önemli olan ilgilinin \”yerleşim yerini bilinmemesi değil, nerede olduğunun
bilinmemesidir. Kişinin yerleşim yeri bilindiği hâlde, nerede olduğu belli olmayabilir.
Bu durumda da ilân yolu ile bildirim yapılacaktır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top