Türk Medeni Kanunu MADDE 598 – IV. MİRASÇILIK BELGESİ

TMK 598 KANUN MADDESİ


Madde 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince
veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.
Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet
alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe,
lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı
olduğunu gösteren bir belge verilir.
Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.
Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

TMK 598 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 538 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kaynak Kanundaki ve yürürlükteki kenar başlığı içeriğiyle uyumlu
değildir. Bu nedenle bu kenar başlık \”Malların itası\” yerine, \”Mirasçılık belgesi\”
şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlükteki madde, kaynak Kanunda olduğu gibi, sadece atanmış mirasçılara
mirasçılık belgesi verilmesini düzenlemiştir. Oysa uygulamada yasal mirasçılara
mirasçılıklarını belirleyen belge verilmesi büyük bir gereksinim olarak görülmektedir.
Bu nedenle maddenin birinci fıkrasında yasal mirasçılara, ikinci fıkrasında ise, atanmış
mirasçılara ve vasiyet alacaklılarına belge verilmesi düzenlenmiştir.
Mirasçılık belgesinin mirasçılık konusunda kesin bir hüküm oluşturmadığı,
bunun geçersizliğinin her zaman ileri sürülebileceği maddenin üçüncü fıkrasında
hükme bağlanmıştır. Dördüncü fıkrada ise, mirasçılık belgesi verilmesi istendiğinde,
ölüme bağlı tasarrufa dayanan mirasçılık hâlinde, bunların iptaline ilişkin dava
hakkının saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top