Türk Medeni Kanunu MADDE 600 – 1. İSTEM

TMK 600 KANUN MADDESİ


Madde 600- Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal
veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur.
Bu alacak, tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesi veya
ret hakkının düşmesiyle muaccel olur.
Vasiyet alacaklısı, yükümlülüğünü yerine getirmeyen vasiyet yükümlüsüne karşı, vasiyet
edilen malın teslimini veya hakkın devrini; vasiyet konusu bir davranış ise, bunun yerine
getirilmemesinden doğan zararın giderilmesini dava edebilir.

TMK 600 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 541 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde kaynak Kanunun 562 nci maddede olduğu gibi bu madde, üç fikra
hâline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme
alınmıştır.
Maddede, vasiyet alacaklısının mirasçı değil, kişisel bir istem hakkı sahibi
olduğu ve bu hakkı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona, yoksa mirasçılara karşı
ileri sürebileceği düzenlenmiştir. Mirasçıların bu konudaki yükümlülükleri onların
mirasçılık sıfatına bağlı bulunduğundan, bu sıfatın kesinleşmesini sağlayan mirasın
kabulü ya da ret hakkının düşmesi anı, vasiyet alacaklısının hakkının muacceliyet ani
olarak öngörülmüştür. Ancak, mirasbırakan bunun aksini kararlaştırarak muacceliyet
anının başka bir tarihte olacağını öngörebilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top