Türk Medeni Kanunu MADDE 607 – B. TEREKENİN YAZIMINDA

TMK 607 KANUN MADDESİ


Madde 607- Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve
atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine
bildirilmesiyle başlar.

TMK 607 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 547 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığındaki \”İhtiyatî defteri tutmada mebde\” ifadesi yerine 589 uncu
maddede kullanılan ifadeyle uyumlu olarak \”Terekenin yazımında\” ifadesi
kullanılmıştır.
Hüküm değişikliği yoktur. Madde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme
Alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top