Türk Medeni Kanunu MADDE 611 – III. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN RET

TMK 611 KANUN MADDESİ


Madde 611- Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman
kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.
Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan
arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.

TMK 611 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 551 inci maddesini karşılamaktadır. İsviçre
Medenî Kanununun 572 nci maddesindeki aslına uygun olarak yeniden kaleme
alınmıştır. Hüküm değişikliği yapılmamıştır.
Yürürlükteki metnin birinci fıkrasındaki \”Ölüme bağlı bir tasarrufta
bulunmaksızın vefat eden kimsenin mirasçılarından biri\” ifadesi çıkarılmış ve \”Yasal
mirasçılardan biri\” ifadesine yer verilmiştir. Zira ortada bir ölüme bağlı tasarruf yoksa,
mirası reddetmesi söz konusu olanlar zaten yasal mirasçılardır ve atanmış mirasçılar
söz konusu olamaz. Bu nedenle atanmış mirasçıları da içerecek biçimde \”mirasçılar”
ifadesi yerine \”yasal mirasçılar\” ifadesinin kullanılması daha uygun bulunmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top