Türk Medeni Kanunu MADDE 615 – V. RET SÜRESİNİN UZATILMASI

TMK 615 KANUN MADDESİ


Madde 615- Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara
tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir

TMK 615 KANUN GEREKÇESİ


Madde, kenar başlığıyla birlikte İsviçre Medenîf Kanununun 576 nci
maddesindeki aslına uyğun olarak anılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Yürürlükteki metinde yer alan \”muhik (haklı) sebep\” deyimi, kaynak Kanunun
Almanca metnine uygun olarak \”önemli sebep\” deyimi olarak değiştirilmiştir. Çünkü
\”haklı sebep\” kavramı, daha geniş bir kavram olup, önemli olmayan sebepleri de
içerecek niteliktedir. Ne var ki, her haklı sebep aynı zamanda önemli sebep sayılmaz.
Bu nedenle ret süresinin uzatılması için haklı olan her sebep değil, önemli sebeplerin bulunması gerektiği kabul edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top