Türk Medeni Kanunu MADDE 616 – VI. VASİYETİN REDDİ

TMK 616 KANUN MADDESİ


Madde 616- Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi hâlinde, mirasbırakanın arzusunun
başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.

TMK 616 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 556 ncı maddesini karşılamaktadır.
Kenar başlığıyla birlikte anılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır ve
vasiyet alacaklısının reddetmesi durumunda, onun hakkının mirasçılara kalacağı, fakat
mirasbırakanın bunun aksini kararlaştırabileceği hususu daha açık düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top