Türk Medeni Kanunu MADDE 617 – VII. MİRASÇILARIN ALACAKLARININ KORUNMASI

TMK 617 KANUN MADDESİ


Madde 617- Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla
mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği
takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.
Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.
Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan,
önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler
ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

TMK 617 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 557 nci maddesini karşılamaktadır.Maddenin kenar başlığı İsviçre Medenî Kanununun 578 inci maddesindeki
aslına uygun olarak değiştirilmiştir. Madde, kaynak Kanuna uygun olarak üç fikra
haline getirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasındaki reddin iptali davası için öngörülen
üç aylık süre, kaynak Kanunda olduğu gibi altı aya çıkarılmıştır. Çünkü ret hâlinde,
alacaklıların reddinden kişinin yerine geçen mirasçıları saptamaları ve gerekli
güvencenin verilip verilmeyeceğini araşturmaları uzun zaman alabilecek ve
yürürlükteki metinde öngörülen üç aylık süre de buna yeterli olamayacaktır.
Maddenin birinci fıkrasındaki \”itiraz\” sözcüğü yerine, kaynak Kanunun
Almanca metninde daha isabetli olarak kullanılan \”Anfechtung\” karşılığı olarak
\”iptâl\” sözcüğü konulmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top