Türk Medeni Kanunu MADDE 62 – 4. İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

TMK 62 KANUN MADDESİ


Madde 62- (Değişik: 4/11/2004-5253/38 md.)
Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay
içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

TMK 62 KANUN GEREKÇESİ


Maddede yeni kurulmuş olan bir derneğin ilk genel kurul
toplantısını tüzüğünün gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde yapması ve
kanunen kurulması gerekli olan organlarını bu genel kurul toplantısında oluşturması
zorunluluğu getirilmektedir. Derneğin fiil ehliyetinin başlayabilmesi, yani demek
adına hukuki işlemlere girişilebilmesi ancak bu zorunlu organların oluşturulmasıyla mümkün olabilecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top