Türk Medeni Kanunu MADDE 622 – III. DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRME

TMK 622 KANUN MADDESİ


Madde 622- Resmî kayıtlardan veya mirasbırakanın belgelerinden varlığı anlaşılan alacaklar
ve borçlar, deftere doğrudan doğruya geçirilir.
Deftere geçirilenler, alacaklılara ve borçlulara bildirilir.

TMK 622 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 562 nci maddesini karşılamaktadır.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 583 üncü maddesinde olduğu gibi iki fikra
hâline getirilmiştir. Yürürlükteki maddede yer alan \”müteveffanın evrakı\” deyimi
yerine \”mirasbırakanın belgeleri\” deyimi tercih edilmiştir. Madde anlaştırılmak suretiyle daha anlaşılır hale getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top