Türk Medeni Kanunu MADDE 623 – IV. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ

TMK 623 KANUN MADDESİ


Madde 623- İlânda belirtilen sürenin dolmasıyla defterin tutulması sona erer ve defter, bu
tarihten başlayarak tanınacak en az bir aylık süre içinde ilgililerce incelenebilir.
Defter tutma giderleri terekeden ödenir. Giderler terekeden karşılanamazsa defter tutulmasını
istemiş olan mirasçılardan alınır.

TMK 623 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 563 üncü maddesini karşılamaktadır.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 584 üncü maddesine uygun olarak iki fikra
hâline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Anlaştırılmak suretiyle kaleme alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top