Türk Medeni Kanunu MADDE 63 – 1. KURAL

TMK 63 KANUN MADDESİ


Madde 63- Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye
Zorlanamaz.

TMK 63 KANUN GEREKÇESİ


Toplantı ve dernek kurma hakkı temel hak ve özgürlüklerdendir.
Nitekim, Anayasanın 33 üncü maddesi bu özgürlüğü temel haklar arasında
düzenlemiştir. Madde bir derneğe üyelik konusunu bu anlayışla düzenlemekte ve bunu kişinin
iradesine bağlamaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top