Türk Medeni Kanunu MADDE 631 – E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HÂLİ

TMK 631 KANUN MADDESİ


Madde 631- Mirasın Devlete geçmesi hâlinde sulh mahkemesi, re\’sen yukarıdaki usuller
uyarınca terekenin resmî defterini düzenler.
Devlet, deftere yazılan borçlardan sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde
Sorumludur

TMK 631 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 571 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde farklı konuları düzenlemekte olduğundan iki fikra hâline
dönüştürülmüştür. Birinci fikrada terekenin resmî defterinin sulh mahkemesince
düzenleneceği belirtilmek suretiyle maddeye açıklık getirilmiştir. İkinci fıkrada ise
Devletin sorumluluğu açıklanmaktadır. Başkace hüküm değişikliği yoktur.
Anlaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top