Türk Medeni Kanunu MADDE 632 – I. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE

TMK 632 KANUN MADDESİ


Madde 632- Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin
resmî tasfiyesini isteyebilir.
Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkate alınmaz.
Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.

TMK 632 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 572 nci maddesini karşılamaktadır.
Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanununun 593 üncü maddesine uygun olarak üç fikra hâline getirilmiştir. Anlaştırılmak suretiyle yeniden kaleme
alınmıştır.
Maddede, mirası reddetme ya da resmî deftere göre kabul etme hakkına sahip
bulunan mirasçıya, bunların yerine terekenin resmî tasfiyesini isteyebilme olanağı
tanınmıştır. Ancak birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi durumunda,
kabul eden mirasçı terekenin borçlarından şahsen sorumlu olacağından, artık terekenin
resmen tasfiyesinin anlamı kalmamaktadır. Böyle olunca da diğer mirasçıların resmî
tasfiyeyi istemeleri göz önünde tutulmayacaktır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top