Türk Medeni Kanunu MADDE 633 – II. MİRASBIRAKANIN ALACAKLARININ İSTEMİ İLE

TMK 633 KANUN MADDESİ


Madde 633- Mirasbırakanın alacaklarını elde edemeyeceklerinden inandırıcı sebeplerle
kuşku duyan alacaklıları, istedikleri hâlde alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence
verilmediği takdirde, mirasbırakanın ölümünden ya da vasiyetnamenin açılmasından başlayarak
üç ay içinde, terekenin resmî tasfiyesini isteyebilirler.
Aynı koşulların varlığı hâlinde vasiyet alacaklıları da, haklarının korunması için gerekli
önlemlerin alınmasını isteyebilirler.

TMK 633 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 573 üncü maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki maddenin kenar başlığı “Alacaklıların talebi üzerine\” şeklinde
iken, içeriğiyle uyumu sağlamak ve bu alacaklıların kimin alacaklıları olduğunu kenar
başlıkta ortaya koymanın daha uygun olacağı düşüncesiyle \”Mirasbırakanın
alacaklılarının istemi ile\” şeklinde kaleme alınmıştır.
Hüküm değişikliği yoktur. Anılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Alacaklarını istedikleri hâlde alamayan ve inandırıcı nedenlerle
alamayacaklarından kuşku duyan alacaklılara, resmî tasfiyeyi isteme hakkı tanınmış,
böylece terekenin aktifinden borçların çıkarılması yoluyla gerçekleştirilecek resmî
tasfiye ile alacaklarına kavuşma olasılığı yaratılmak istenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top