Türk Medeni Kanunu MADDE 637 – A. KOŞULLARI

TMK 637 KANUN MADDESİ


Madde 637- Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde
bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak
davası açabilir.
Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.
Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi
veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

TMK 637 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 577 nci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki metnin ikinci ve üçüncü cümleleri üçüncü fikra hâline
dönüştürülmüş ve ayrıca metne yeni ikinci fıkra eklenmiştir.
Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasındaki \”racih bir hakka malik olduğuna
zahip olan kimse\” ifadesi yerine \”mirasçılıktaki üstün hakkını\” ifadesi kullanılmıştır.
Bunun yerine maddeye eklenen yeni ikinci fikra ile davacının üstün hak sahibi
olduğunu iddia etmesi hâllerini de içine alacak şekilde hâkimin, mirasçılık sıfatıyla
ilgili uyuşmazlıkları da çözmesi esası kabul edilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasıyla getirilen yeni hükme benzer hüküm 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 25 inci maddesinde de yer almaktadır. Bu yeni hüküm ile usul
ekonomisi sağlanmak istenmiştir. Hâkimin miras sebebiyle istihkak davası vesilesiyle
mirasçılık sıfatı tartışmalı ise, öncelikle bunu da çözmesi düşünülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top