Türk Medeni Kanunu MADDE 66 – 2. ÇIKMA İLE

TMK 66 KANUN MADDESİ


Madde 66- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye (…)(5)
yazılı olarak
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

TMK 66 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki Kanunun 63 üncü maddesini karşılamaktadır.
Maddede derneğe girme gibi dernekten çıkma da kişinin kendi iradesine bağlanmıştır.
Dernekten çıkmak isteyen üyenin bu iradesini altı ay önceden yazılı olarak
bildirmesi yeterlidir. Yazılı şekil geçerlilik koşuludur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top