Türk Medeni Kanunu MADDE 87 – I. KENDİLİĞİNDEN

TMK 87 KANUN MADDESİ


Madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:
1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların
oluşturulmamış olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,
5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.
Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

TMK 87 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki Kanunun 70 inci maddesini karşılamaktadır.
Bu ve bunu izleyen iki maddede, derneğin sona erme sebepleri \”Kendiliğinden\”,
\”Genel kurul kararı ile\” ve \”Mahkeme kararı ile\” kenar başlıkları altında üç madde
hâlinde düzenlenmiştir.
Maddede derneğin kendiliğinden sona ereceği durumlar beş bent hâlinde
Belirtilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top