Türk Medeni Kanunu MADDE 88 – II. GENEL KURUL KARARI İLE

TMK 88 KANUN MADDESİ


Madde 88- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

TMK 88 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki Kanunun 69 uncu maddesini karşılamaktadır.
Maddede bir derneğin kendi varlığına genel kurul kararıyla her zaman son verebileceği
belirtilmiştir. Bu konuda tek yetkili organ genel kurul olduğundan, bu yetkinin başka
organlara devri mümkün değildir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top