Türk Medeni Kanunu MADDE 99 – G. DERNEK GELİRLERİ

TMK 99 KANUN MADDESİ


Madde 99- Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek
malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur

TMK 99 KANUN GEREKÇESİ


Maddede demek gelirlerinin kaynakları belirtilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top