Uzun Dönem İkamet İzni Nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Uzun dönem ikamet izni, Türkiye’de belirli şartları sağlayan yabancı uyruklu kişilere verilen bir oturma iznidir. Uzun dönem ikamet izni alan kişiler, Türkiye’de süresiz olarak yaşayabilir, çalışabilir, eğitim alabilir ve sosyal haklardan yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgi için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 42. Madde incelenebilir.

Uzun Dönem İkamet İzni Kimlere Verilir? (Uzun Dönem ikamet izni başvurusu yapabilecek kişiler)

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan Türkiye’de geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire veya mal varlığına sahip olan, sabıka kaydı temiz olan ve sağlık sigortası olan yabancı uyruklu kişilere verilir.

Uzun Dönem İkamet İzni Verilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Uzun Dönem İkamet İzni, Türkiye’de belirli şartları sağlayan yabancı uyruklulara verilen bir oturma iznidir. Uzun Dönem İkamet İzni alan kişiler, Türkiye’de süresiz olarak yaşayabilir, çalışabilir ve sosyal haklardan yararlanabilirler. Uzun Dönem İkamet İzni almak için başvuran kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

 • Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz olarak oturma iznine sahip olmak
 • Türkiye’de geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire veya mal varlığına sahip olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bağlılık duygusu taşımak ve Türkiye’nin milli güvenliğine veya kamu düzenine zarar verecek bir faaliyette bulunmamak
 • Sağlık sigortası yaptırmak
 • Sabıka kaydının temiz olması

Uzun Dönem İkamet İzni Süresi Ne Kadardır? (Uzun Dönem ikamet izni verilme süresi)

Uzun dönem ikamet izni, Türkiye’de 8 yıl kesintisiz kalan ve belirli şartları sağlayan yabancılara verilen süresiz bir ikamet iznidir. Bu izin sahipleri, Türk vatandaşlarına tanınan pek çok haktan yararlanabilirler.

Uzun Dönem İkamet İzni Ücreti Ne Kadardır? (ikamet izni kartı ücreti)

Kart bedeli ödemeniz gerekmektedir.

 • Kart Bedeli 356,00 TL (2023)

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf
 4. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi
 5. Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren belge
 6. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair belge
 7. Adli sicil kaydı
 8. İkamet izni kart bedelinin ödendiğini gösterir belge
 9. Geçerli sağlık sigortası
 10. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)
 11. Kalınacak Yeri Gösterir Belge

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusunda Avukatın Önemi Nedir? (Uzun Dönem ikamet izni sürecinde avukat desteğinin faydaları)

 • Avukat, başvuru için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olarak hazırlanmasına yardımcı olur. Böylece başvurunun reddedilmesi veya gecikmesi riski azalır.
 • Avukat, başvuru sürecinde karşılaşılabilecek her türlü hukuki sorunu çözmek için gerekli adımları atar. Örneğin, adli sicil kaydı, sağlık sigortası gibi şartların sağlanması konusunda avukat danışmanlık verir.
 • Avukat, başvuru sonucunda verilen uzun dönem ikamet izninin iptal edilmesi veya geri alınması gibi durumlarda yabancının haklarını korur. Örneğin, uzun dönem ikamet izninin iptal edilmesi için geçerli bir sebep olmadığını veya iptal işleminin usulsüz yapıldığını kanıtlamak için avukat itiraz eder.
 • Avukat, uzun dönem ikamet izni sahibi olan yabancının Türkiye’de yaşarken karşılaşabileceği hukuki sorunlara da çözüm bulur. Örneğin, çalışma izni, evlilik, boşanma, miras, vergi, sosyal güvenlik gibi konularda avukat yabancının haklarını savunur ve danışmanlık verir.

Bu nedenlerle uzun dönem ikamet izni başvurusu yapmak isteyen veya bu izne sahip olan yabancıların, her zaman bir avukata başvurmaları tavsiye edilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir