Yetki Belgesi ile Stajyer Avukat yetkilendirilebilir mi?

Yetki belgesi yalnızca Baro siciline kayıtlı avukatlar tarafından kullanılabilir. Stajyer Avukatların yetki belgesi kullanması mümkün değildir. Kanunda bu hak yalnızca avukatlara tanınmıştır.

Avukatlık Kanunu 26. Madde Stajyer Avukatların yapabileceği işlere yer vermiştir.

Stajyerlerin yapabileceği işler (1) Madde 26 — Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Madde 26’da bahsedilen “avukatın yazılı muvafakati” ifadesi muvafakatnameyi ifade eder. Bu nedenle stajyer avukatlar adına muvafakatname düzenlenebilir. Fakat stajyer avukatlar adına yetki belgesi düzenlenemez. Zira stajyerin yapabileceği işler arasında yetki belgesi sayılmamıştır.

Avukat Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Yetki Belgesi nedir? Nasıl düzenlenir? Yetki Belgesi örneği

Muvafakatname nedir?

Muvafakatname nedir? Nasıl Düzenlenir? Muvafakatname örneği

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top